0
09191514320
لیست مطالب
طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری

طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری

شاید شما هم با افرادی برخورد داشته اید که نسبت به همه چیز بی اعتماد بوده و همیشه ترس از آسیب داشته و ممکن است به همین دلیل با افراد کمی صمیمی شوند. علت این موضوع را میتوان در طرحواره ...
مثال های تله بی اعتمادی

سبک های مقابله ای تله بی اعتمادی/بد رفتاری

چرا من دچار شک و بی اعتمادی نسبت به بیشتر افراد هستم؟ چرا برای من دنیا جای امنی نیست و همیشه احساس خطر می کنم؟ چرا همیشه اطرافیان با من بد رفتاری می کنند و ناسزا می گویند؟ اگر دوست ...
تله بی اعتمادی و سبک های مقابله ای

تله بی اعتمادی/بدرفتاری و سبک های مقابله ای

آیا شما از اینکه به افراد دیگر اعتماد داشته باشید، دچار تردید بوده و همواره احساس می کنید دیگران می خواهند به شما آسیب بزنند؟ یا از اینکه همسرتان با شما بدرفتاری می کند ناراحت شده و دوست دارید تا ...
ریشه های تله بی اعتمادی

ریشه های تله بی اعتمادی/بدرفتاری

تا حالا شده احساس کنید نسبت به بیشتر افراد اطمینان نداشته و بی اعتماد باشید؟ خیلی وقتها از اینکه دیگران با شما بد رفتاری می کنند ناراحت شده و دلتان شکسته است. در این بخش می خواهیم با بررسی تله ...
نشانه های تله بی اعتمادی

نشانه های تله بی اعتمادی/بدرفتاری

تا حالا شده احساس کنید دیگران به دنبال سودجویی از شما بوده و نتوانید نسبت به بیشتر افراد اعتماد لازم را داشته باشید؟ یا شاید با اعتماد سریع و بیش از حد به دیگران دچار خسارت های مالی و روحی ...