0
09191514320
لیست مطالب
طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری

طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری

شاید شما هم با افرادی برخورد داشته اید که نسبت به همه چیز بی اعتماد بوده و همیشه ترس از آسیب داشته و ممکن است به همین دلیل با افراد کمی صمیمی شوند. علت این موضوع را میتوان در طرحواره ...
طرحواره تنبیه

طرحواره تنبیه

تا حالا شده احساس کنید که برای هر اشتباه دیگران در ذهنتان به دنبال تاوانی می گردید و یا شاید تصور کنید که هر کسی که منجر به خطا و اشتباه می شود، لایق تنبیه و یا ناسزا است و ...
مثال های تله بی اعتمادی

سبک های مقابله ای تله بی اعتمادی/بد رفتاری

چرا من دچار شک و بی اعتمادی نسبت به بیشتر افراد هستم؟ چرا برای من دنیا جای امنی نیست و همیشه احساس خطر می کنم؟ چرا همیشه اطرافیان با من بد رفتاری می کنند و ناسزا می گویند؟ اگر دوست ...
تله بی اعتمادی و سبک های مقابله ای

تله بی اعتمادی/بدرفتاری و سبک های مقابله ای

آیا شما از اینکه به افراد دیگر اعتماد داشته باشید، دچار تردید بوده و همواره احساس می کنید دیگران می خواهند به شما آسیب بزنند؟ یا از اینکه همسرتان با شما بدرفتاری می کند ناراحت شده و دوست دارید تا ...
ریشه های تله بی اعتمادی

ریشه های تله بی اعتمادی/بدرفتاری

تا حالا شده احساس کنید نسبت به بیشتر افراد اطمینان نداشته و بی اعتماد باشید؟ خیلی وقتها از اینکه دیگران با شما بد رفتاری می کنند ناراحت شده و دلتان شکسته است. در این بخش می خواهیم با بررسی تله ...
نشانه های تله بی اعتمادی

نشانه های تله بی اعتمادی/بدرفتاری

تا حالا شده احساس کنید دیگران به دنبال سودجویی از شما بوده و نتوانید نسبت به بیشتر افراد اعتماد لازم را داشته باشید؟ یا شاید با اعتماد سریع و بیش از حد به دیگران دچار خسارت های مالی و روحی ...