0

به کدوم زنگ میزنی؟

خیلی وقتها ما به دلیل عدم آگاهی از نوع برخوردهایمان، یکسری از دوستی ها و روابطمان را از دست می دهیم بدون آنکه اصلا متوجه شویم علت آن چه بوده است.

عوامل مهمی در ارتباطات ما نقش داشته که یکی از آنها نوع صحبت و لحن گفتگوی ما می باشد.

در اینجا با مثالی ساده به دو نوع گفتگو و تاثیر آن در کیفیت رابطه هایمان می پردازیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.