0
لیست مطالب
انتخاب-یا-اجبار،-بزرگترین-تله-ازدواج-1

انتخاب یا اجبار، بزرگترین تله ازدواج

یکی از تله های مهم در ازدواج تله اجبار و انتخاب طرف مقابل توسط پدر و مادر می باشد. این موضوع که به فرزندان اجازه انتخاب داده نشود می تواند بسیار آسیب زا باشد.
بلوغ-اجتماعی-حضرت-زهرا-پیش-از-پیوند-با-حضرت-علی-1

بلوغ اجتماعی حضرت زهرا پیش از پیوند با حضرت علی

رشد شخصیتی و بلوغ فکری از نکات مهم در ازدواج می باشد که شخص از ازدواج و خواسته های خود آگاهی داشته و بی هدف تصمیم نمی گیرد.
1 2