0
لیست مطالب
تله های انتخاب در ازدواج (2)

تله های انتخاب در ازدواج (2)

ازدواج یکی از تصمیمات و رویدادهای مهم در زندگی اشخاص بوده که ممکن است یکسری موانع و فشارها از سوی خانواده و یا جامعه منجر به ایجاد تله هایی برای فرد شود. بنابر این مشاوره می تواند نقش مهمی در ...
تله های انتخاب در ازدواج (۱)

تله های انتخاب در ازدواج (۱)

تله های ازدواج یا همان خطاهای شناختی منجر به انتخاب درست ما در ازدواج نشده و در کنار آن در مواقعی ممکن است فشار روانی نیز منجر به ایجاد این موضوع شود. در این سری ویدیوها قصد داریم تا با ...
آموزش آموزش آموزش مهمترین بخش زندگی

آموزش آموزش آموزش مهمترین بخش زندگی

همانطور که برای رانندگی یا مهارت استفاده از یک نرم افزار نیاز به آموزش داریم، در مورد ازدواج نیز حتما نیاز به آگاهی و آموزش صحیح داشته و نباید این کسب مهارت را غیر ضروری بدانیم. سید مهدی طباطبایی فر ...
قانون ها و دلیل ها، راه را آسان میکند

قانون ها و دلیل ها، راه را آسان میکند

از آنجاییکه نقش خانواده ها در ازدواج بسیار مهم و پر رنگ می باشد و گاها ممکن است خانواده هایی فرزندان خود را مجبور به ازدواج با فرد خاصی کنند و یا بستر مناسبی را در خانه برای فرزند ایجاد ...
فرایند شناخت، مرحله ای است و برنامه ریزی لازم دارد

فرایند شناخت، مرحله ای است و برنامه ریزی لازم دارد

ازدواج تنها یک تصمیم گیری نبوده و فرایند شناخت مرحله ای است و نیاز به برنامه ریزی دارد. در مراحل آشنایی باید مرحله به مرحله پیش رفته و حداقل 6 ماه برای این شناخت نیاز به صرف زمان و آگاهی می ...
هوشیاری نسبت به تله های ازدواج

هوشیاری نسبت به تله های ازدواج

آگاهی نسبت به تله های ازدواج باعث هوشیاری بیشتر افراد در فرآیند شناخت می شود و از این جهت آشنایی با تله های ازدواج می تواند نقش مهمی را در انتخاب بهتر و در نهایت ازدواج پایدارتر داشته باشد. سید ...