0
لیست مطالب
مثال های تله بی اعتمادی

سبک های مقابله ای تله بی اعتمادی/بد رفتاری

چرا من دچار شک و بی اعتمادی نسبت به بیشتر افراد هستم؟ چرا برای من دنیا جای امنی نیست و همیشه احساس خطر می کنم؟ چرا همیشه اطرافیان با من بد رفتاری می کنند و ناسزا می گویند؟ اگر دوست ...
مثال های تله انزوای اجتماعی

تله انزوای اجتماعی

خیلی وقتها از اینکه در جمع قرار بگیرم احساس بدی دارم و ترجیح می دهم همیشه تنها باشم. در مهمانی ها معذب هستم و معمولا با کسی حرف نمیزنم و در گوشه ای میشینم. در محل کارم دوست صمیمی نداشته ...
مثال های تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

سبک های مقابله ای تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

شاید شما هم جزو دسته افرادی باشید که از مریض شدن ترس و واهمه شدیدی داشته و یا مدام خودتان را چک می کنید. ممکن است با کوچکترین علائم مریضی پیش دکتر رفته و برای اینکه خیالتان راحت شود انواع ...
مثال های تله استحقاق و بزرگ منشی

مثال های تله استحقاق و بزرگ منشی

تا حالا پیش آمده با افرادی برخورد داشته اید که احساس کردید فقط خودشان را مهم دانسته و به دیگران اهمیتی نمی دهند. یا برای انجام کوچکترین کارها منت گذاشته و نگاه از بالا و برتری جویی به شما دارند. ...
تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

برای شما هم پیش آمده که بی نظمی اطرافیانتان شما را کلافه کرده باشد و یا خودتان از اینکه همیشه فراموش می کنید وسایل شخصیتان را کجا گذاشته اید عصبانی شده اید؟ ممکن است دلیل این رفتارها را مشغله فکری ...
ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

برای شما هم پیش آمده که احساس کنید نمی توانید احساسات خود مانند خنده و گریه را کنترل کرده و یا خویشتن داری ندارید؟ و یا در امور روزانه خود نظم کافی نداشته و از این جهت همواره به مشکل ...
معرفی تله وابستگی و بی کفایتی

معرفی تله وابستگی و بی کفایتی

برای شما هم پیش آمده که احساس کنید بدون کمک دیگران نمی توانید کاری انجام داده و یا تصمیمی بگیرید. در انجام امور روزانه احساس ناتوانی کرده و همواره به کمک دیگران احتیاج دارید. یا همیشه به دنبال اطمینان طلبی ...
نشانه های تله خود تحول نیافته و شخصیت گرفتار

معرفی تله گرفتار و خویشتن تحول نیافته

تا حالا شده افرادی را در زندگی خود ببینید که با مادر و یا پدر خود وابستگی زیادی داشته و بدون آنها نمی توانند هیچ کاری انجام دهند؟ و یا ممکن است خود شما تمام رازهای زندگیتان را به والدین ...
معرفی تله محرومیت هیجانی

معرفی تله محرومیت هیجانی

برای شما پیش آمده که خیلی وقتها حس کردیم کسی ما را دوست ندارد. یا من دوست داشتنی نیستم و با این حس احساس تنهایی کرده اید. اگر این نوع فکرهای آسیب زننده به سراغ شما می آید، با ما ...
1 2 3 4 8