0
لیست مطالب
نشانه های تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

نشانه های تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

 یکسری از اتفاقات در دوران کودکی ما سبب ایجاد ترس هایی در وجود ما شده که یکی از این نوع ترس ها مربوط به بیماری و اتفاق ناگوار می باشد، منجر به شکل گیری طرحواره ای به نام آسیب پذیری ...
معرفی تله بی اعتمادی

معرفی تله بی اعتمادی

تا حالا پیش آمده که نتوانید به کسی اعتماد کرده و همیشه یک بدبینی خاصی به دیگران داشته باشید؟ در این ویدیو قصد داریم به بررسی طرحواره ای به نام بی اعتمادی پرداخته که افراد در کودکی پیام هایی را ...
معرفی تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

معرفی تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

وقتی نتوانیم هیجانات خود را نگه داریم معمولا به مشکل بر می خوریم و ممکن است پیش خود احساس ناخوشایندی را تجربه کنیم. خویشتن داری یکی از ویژگی های مهم در هر بزرگسال سالم بوده که عدم کنترل آن در ...
مثال های تله خود تحول نیافته و شخصیت گرفتار

مثال های تله خود تحول نیافته و شخصیت گرفتار

شاید شما هم از جمله افرادی باشید که بدون نظر دیگران و یا کمک آنها نمی توانید کارهای روزمره خود را انجام داده و در بیشتر موارد زندگیتان نیاز به وجود اطرافیانتان دارید. در این حالت شاید احساس بهتری داشته ...
مثال های تله رهاشدگی

مثال های تله رهاشدگی

حس تنهایی و رهاشدن یکی از بدترین احساس هایی می باشد که هر انسانی در طول زندگی خود تجربه می کند. این موضوع با اولین تجربه ما در هنگام تولد و جدا شدن از مادرمان در ذهن ناخود آگاه ما ...
مثال-های-تله-خویشتن-داری-و-خود-انضباطی-ناکافی-min

مثال های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

شاید تا حالا شده با افرادی برخورد کرده اید که نظافت شخصی را رعایت نکرده و بطور کلی افراد بی انضباطی می باشند. یا افرادی که کنترلی بر هیجانات خود نداشته و احساسات خود را بصورت افراطی بروز می دهند. ...
مثال های تله وابستگی و بی کفایتی

مثال های تله وابستگی و بی کفایتی

داشتن حس وابستگی به والدین و یا همسر ممکن است در بعضی از افراد دیده شده که در خیلی از مواقع احساس بدی را برای فرد مقابل و یا خود شخص ایجاد می کند. معمولا این افراد بدون دیگران کارهای ...
1 6 7 8