0
لیست مطالب
مشاوره پیش از ازدواج 13

مشاوره پیش از ازدواج 13

اگر با همسرتان این تفاوت ها را دارید، برای ازدواج دست نگه دارید و از مشاوره کمک بگیرید این 5 تفاوت ممکن است برای ازدواج شما ایجاد مشکل کند: تفاوت سنی زیاد تفاوت مذهبی زیاد تفاوت تحصیلی زیاد تفاوت اجتماعی ...
مشاوره پیش از ازدواج 14

مشاوره پیش از ازدواج 14

قبل از ازدواج خواسته هایتان، و وظایفی که برای خودتان متصور می دانید را با طرف مقابلتان چک کنید. داشتن ازدواج موفق به سادگی میسر نبوده و نیاز به آگاهی و بررسی دارد که در این 8 سرفصل بهتر است ...
مشاوره پیش از ازدواج ۴

مشاوره پیش از ازدواج ۴

هیچ وقت بخاطر این دلائل ازدواج نکنید چرا که این موارد دلایل خوبی برای ازدواج نمی باشند. خسته شدن از تنهایی و مجردی رسیدن به استقلال برطرف شدن نیازهای جنسی سید مهدی طباطبایی فر، مدرس و مشاور خانواده، روانشناس و ...
مشاوره پیش از ازدواج 5

مشاوره پیش از ازدواج ۵

بهترین دلائل برای یک ازدواج موفق این سه مورد می باشد: ایجاد یک رابطه عاشقانه و صمیمی بصورت رسمی داشتن یک همراه و شریک حمایت تر در تمامی ابعاد زندگی تشکیل خانواده و والد شدن سید مهدی طباطبایی فر، مدرس ...
مشاوره پیش از ازدواج ۷

مشاوره پیش از ازدواج ۷

اگر می خواهید ازدواج موفقی داشته باشید توجه به این سه حوزه اساسی قبل از ازدواج داشته باشید: فرآیند سه مرحله ای ازدواج به شکل درست طی شود.  شرکت در کلاس های مربوط به ازدواج ۵ تا ۱۰ جلسه پیش ...
1 2