0
لیست مطالب
۵ کانال دریافت عاطفه

۵ کانال دریافت عاطفه

ما 5 کانال دریافت حمایت عاطفی داشته که شامل همسر، خانواده، دوستان، روابط اجتماعی و بعد معنوی می باشد. در این بین همسر نقش ۶۰ درصدی در دریافت عاطفه را داشته ولی کانال های دیگر نیز باید در جای خود باقی ...
روابط انتخابی مراقب میخواهد

روابط انتخابی مراقب میخواهد

قصه روابط انتخابی با روابط غیر انتخابی تفاوت داشته و در روابط انتخابی ما نیاز به مراقبت از رابطه را داریم. این الگوی مراقبت باید با آموزش تخصصی صورت بگیرد که در این ویدیو به بررسی نوع این الگوها و ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۱)

یکی از باورهای غلط در مورد ازدواج این است که هیجان ازدواج همیشه باید در اوج و بالا باشد، در صورتیکه تحقیقات نشان می دهد این هیجانات بین 2 تا 5 سال اول زندگی کم شده و به روزمرگی تبدیل ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۲)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۲)

اصلاح باورهای غیر منطقی ما در مورد ازدواج و زندگی باعث ایجاد احساس بهتر در رابطه عاطفی ما در روابط زناشویی می شود. در این سری ویدیوها به بررسی این موضوع پرداخته و در این بخش با کمک یک تکنیک ...
تکنیک پنج ساعت جادویی – همراهی در ابتدای صبح

تکنیک پنج ساعت جادویی – همراهی در ابتدای صبح

در تکنیک 5 ساعت جادویی این موضوع آموزش داده می شود که زوجین موفق دو دقیقه ابتدای صبح امور روزمره را به همدیگر بازگو کرده و با هم همراهی دارند. خیلی از مشکلات و دلخوری ها به دلیل در جریان ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۳)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۳)

چه کاری می توانیم در جلوگیری از سردی و افسردگی در روابط انجام دهیم؟ اولین قدم تغییر در باورهای غلط و اشتباه در زندگی زناشویی می باشد. ایجاد زمان طلایی در کنار هم بودن یکی از تکنیک های مهم و ...
۵ زبان عشق از نگاه گری چاپمن

۵ زبان عشق از نگاه گری چاپمن

۵ زبان عشق از نگاه گری چاپمن آدمها کانال های دریافت عاطفیشان با هم متفاوت بوده و به همین دلیل ما نیاز داریم تا از زبان عشق همسرمان اطلاع داشته باشیم که این زبان ها شامل: زبان تحسین و تقدیر ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

کانال های عاطفی افراد با یکدیگر متفاوت بوده که شناخت این موضوع می تواند نقش مهمی را در تامین نیازهای همدیگر داشته باشد. در این ویدیو به توضیح 5 زبان عشق می پردازیم که هر کدام از این زبان ها ...
عیب از توقع نیست مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ماست

عیب از توقع نیست مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ماست

سطح توقع هرچه بالاتر باشد به موفقیت های بیشتر ختم می شود و این به دلیل عیب از میزان سطح توقع نبوده و مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ما می باشد. دو روان سالم یاد می گیرند که ...
1 2