0
لیست مطالب
چگونه از همسر خود تشکر کنیم؟

چگونه از همسر خود تشکر کنیم؟

تشکر و تحسین کردن بین زن و مرد متفاوت بوده و شناخت مدل های آن باعث حس بهتری در افراد می شود. بطور مثال مرد ها نتیجه گرا بوده و حمایت و تکیه گاهی برایش مهمتر است در نتیجه تحسین ...
شش دانگ وجودی هر شخص چگونه است؟

شش دانگ وجودی هر شخص چگونه است؟

زندگی متاهلی تنها شامل همسر ما نبوده و شامل خانواده، دوستان و آشنایان یا حمایت گر اجتماعی، کار و حرفه، فرزند و همچنین همسر می باشد. به همین دلیل توجه به تمامی این ابعاد در زندگی باعث شده که سطح ...
کاربرگ دریافت عاطفی

کاربرگ دریافت عاطفی

روشی نوین برای ارتباط نزدیک تر و شناخت زوجین از ویژگی های ذهنی طرفین، استفاده از کاربرگی جهت مواردی که سبب حس خوب در رابطه ما شده است می باشد. این لیست شامل دریافت های عاطفی هر کدام از زوجین ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۵)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۵)

ایجاد تعادل بین زوجیت و فردیت یکی از موارد مهم در زندگی زناشویی می باشد که خیلی از وقت ها همین یکی شدن ها سبب شده که فرد نتواند علایق فردی خود را دنبال کرده و در نهایت احساس افسردگی ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (۶)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (۶)

اینکه در روابط زناشویی چقدر از وقت و انرژی همسرمان برای ما می باشد موضوع بسیار مهمی بوده و تعادل زندگی زناشویی و زندگی فردی هر شخص اهمیت زیادی دارد و در واقع خیلی از مشکلات افراد به دلیل عدم ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (۷)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (۷)

پیش گیری از سردی روابط زناشویی به شما کمک می کند تا از مشکلات و خطر جدایی در رابطه تان کاهش یابد. فردیت در رابطه به شما این امکان را می دهد که سطح توقع تان از زندگی و بر ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (8)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین (۸)

پیشگیری از سردی روابط در زندگی زناشویی باعث جلوگیری از مشکلات و ناراحتی ها در آینده رابطه تان شده و از آنجاییکه این سردی ممکن است پس از گذشت ۳ تا ۵ سال ابتدایی اتفاق بیافتد، آموزش صحیح و یاد ...
مثلث رفتار، افکار، احساس راهی برای درمان شناختی رفتاری

مثلث رفتار، افکار، احساس راهی برای درمان شناختی رفتاری

در درمان های شناختی رفتاری یک نوع مثلثی به نام رفتار، افکار و احساس داریم که احساس به تنهایی تغییر نمی کند اما با تغییر افکار، رفتار تغییر کرده و پس از آن احساس نیز تغییر پیدا می کند. سید ...
مشارکت، صمیمیت، حمایت

مشارکت، صمیمیت، حمایت

خیلی وقت ها در روابط زوجین مشکلی وجود نداشته و ایجاد استرس از بیرون برای آنها سبب ایجاد مشکل در روند زندگیشان می شود که زوجین موفق می توانند این استرس را به خوبی مدیریت نمایند. آرامش، مشارکت، صمیمیت، حمایت ...
1 2