0
لیست مطالب
مثال های تله رهاشدگی

مثال های تله رهاشدگی

حس تنهایی و رهاشدن یکی از بدترین احساس هایی می باشد که هر انسانی در طول زندگی خود تجربه می کند. این موضوع با اولین تجربه ما در هنگام تولد و جدا شدن از مادرمان در ذهن ناخود آگاه ما ...
مثال-های-تله-خویشتن-داری-و-خود-انضباطی-ناکافی-min

مثال های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

شاید تا حالا شده با افرادی برخورد کرده اید که نظافت شخصی را رعایت نکرده و بطور کلی افراد بی انضباطی می باشند. یا افرادی که کنترلی بر هیجانات خود نداشته و احساسات خود را بصورت افراطی بروز می دهند. ...
مثال های تله وابستگی و بی کفایتی

مثال های تله وابستگی و بی کفایتی

داشتن حس وابستگی به والدین و یا همسر ممکن است در بعضی از افراد دیده شده که در خیلی از مواقع احساس بدی را برای فرد مقابل و یا خود شخص ایجاد می کند. معمولا این افراد بدون دیگران کارهای ...
1 24 25 26