0
لیست مطالب
طرحواره خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

طرحواره خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

تا حالا شده با افرادی برخورد داشته باشید که در برابر مشکلات صبر و تحمل کمی داشته یا اشخاصی را دیده باشید که در کنترل هیجانات خود عملکرد مناسبی ندارند؟ ممکن است خود شما جزو دست افرادی باشید که در ...
تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

برای شما هم پیش آمده که بی نظمی اطرافیانتان شما را کلافه کرده باشد و یا خودتان از اینکه همیشه فراموش می کنید وسایل شخصیتان را کجا گذاشته اید عصبانی شده اید؟ ممکن است دلیل این رفتارها را مشغله فکری ...
ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

برای شما هم پیش آمده که احساس کنید نمی توانید احساسات خود مانند خنده و گریه را کنترل کرده و یا خویشتن داری ندارید؟ و یا در امور روزانه خود نظم کافی نداشته و از این جهت همواره به مشکل ...