0
لیست مطالب
طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که ترس شدید از دست دادن دارید و یا همواره نگران اطرافیانتان هستید و به همین دلیل آنها را مدام چک می کنید، با ما همراه باشید تا در طرحواره ای به نام ...
طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت

خیلی از افراد هستند که نه گفتن برایشان خیلی سخت می باشد و یا همواره با نظرات دیگران هم عقیده بوده و گاهی نمی توانند نظر خود را بیان کنند. هر وقت کسی از این افراد درخواستی داشته باشد برایشان ...
تله اطاعت و سبک های مقابله ای

آشنایی کلی با تله اطاعت

چرا بعضی از افراد نه گفتن برایشان سخت است؟ چرا گاهی نمی توانیم نظر خودمان را داشته باشیم و همواره با هر نظری موافقت می کنیم؟ چرا خواسته دیگران اولویت زندگی ما می شود؟ این ها نمونه فکرها و سوال ...
معرفی تله رهاشدگی

معرفی تله رهاشدگی

تا حالا شده از تمام شدن روابط خود احساس ترس شدیدی داشته باشید و یا در مواقعی از این ترس خود دست به پایان روابط زده اید. از تنها شدن و دور ماندن از افراد مهم زندگیتان واهمه داشته و ...
معرفی تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

معرفی تله آسیب پذیری نسبت به خطر و بیماری

شاید برای شما هم پیش آمده که افرادی را در زندگی دیده باشید که ترس شدیدی از بیماری و یا اتفاقات ناگوار در زندگی داشته و یا ممکن است نگران از دست دادن پول و سرمایه خود باشند. شاید خود ...
معرفی تله انزوای اجتماعی

معرفی تله انزوای اجتماعی

چرا از قضاوت دیگران همیشه نگران بوده و از رفتن در جمع احساس ترس داریم؟ چرا مدام خودمان را سرزنش کرده و بیشتر ترجیح می دهیم در خلوت خودمان باشیم؟ چرا احساس می کنیم با دیگران فرق داریم؟ جواب این ...
در ۲ دقیقه با تله رهاشدگی آشنا شوید…

در ۲ دقیقه با تله رهاشدگی آشنا شوید…

شاید بارها این ترس به سراغتان آمده که ممکن است آدم های مهم زندگیم را از دست بدهم و یا همیشه نگران ازدواجتان بوده و ممکن است از ترس جدایی و شکست در آن، هرگز تصمیم به ازدواج نگرفته اید. ...
تله رهاشدگی و سبک های مقابله ای

تله رهاشدگی و سبک های مقابله ای

آیا تا حالا شده احساس کنید ترس شدیدی از دست دادن افراد مهم زندگیتان داشته و یا در روابط عاطفیتان همیشه افراد دست نیافتنی و دور از دسترس وجود دارد. در اینجا قصد داریم تا با شناخت این موارد در ...
ریشه های تله رهاشدگی

ریشه های تله رهاشدگی

ترس از دست دادن افراد مهم زندگی برای بعضی افراد جزو بزرگترین ترس های زندگیشان بوده و در مواقع مختلفی باعث شده تا آنها در روابط عاطفی خود دچار مشکل شوند. ولی سوال اینجاست که علت این همه ترس در ...
1 2