0
لیست مطالب
نقش طرحواره شکست در اعتیاد

نقش طرحواره شکست در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
طرحواره شکست

طرحواره شکست

خیلی از افراد به دنبال استعدادها و موفقیت های خود نرفته و طرز فکرشان این است که شانس نداشته و به همین دلیل نمی توانند موفقیت های لازم را بدست آورده و احساس شکست در همه کارهایشان می کنند. در ...
مثال های تله شکست

سبک های مقابله ای تله شکست

اگر جزو افرادی هستید که کارها را نصفه انجام داده و یا از یادگیری شغل و مهارت جدید دچار هراس و ترس می شوید و یا خود را در هر زمینه و شغلی بی استعداد تصور می کنید، شاید بهتر ...
معرفی تله شکست

معرفی تله شکست

شاید برای ما پیش آمده که احساس کنیم در هیچ کاری موفق نیستیم و یا وقتی وارد یک شغل و مهارت جدید می شویم به دنبال نتیجه مطلوب بوده و در صورت نگرفتن نتیجه دلخواه در مدت زمان کم، سریع ...
تله شکست و سبک های مقابله ای

تله شکست و سبک های مقابله ای

ممکن است با وجود داشتن استعدادهای زیاد در زندگیمان، دارای شغل ثابت نبوده و یا در موفقیت ها و رسیدن به اهدافمان خیلی عجول می باشیم. اگر دارای این نوع رفتارها بوده و به اصطلاح کارها را نیمه کاره رها ...
ریشه های تله شکست

ریشه های تله شکست

برای شما هم این حس پیش آمده که هرچه تلاش می کنید نمی توانید به نتیجه دلخواه خود برسید و از بدست آوردن شغل و حرفه مورد نظرتان ناامید می شوید؟ یا اصلا نمی دانید در زندگی به دنبال چه ...
نشانه-های-تله-شکست-min

نشانه های تله شکست

برای شما هم پیش آمده که نمی دانید در زندگی چه استعدادی داشته و به این باور رسیده باشید که هرچه تلاش کنید به نتیجه ای نمی رسید؟ ممکن است اگر کاری به خوبی پیش برود احساس کنید یک جای ...