0
لیست مطالب
نقش طرحواره خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی در اعتیاد

نقش طرحواره خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
طرحواره خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

طرحواره خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

تا حالا شده با افرادی برخورد داشته باشید که در برابر مشکلات صبر و تحمل کمی داشته یا اشخاصی را دیده باشید که در کنترل هیجانات خود عملکرد مناسبی ندارند؟ ممکن است خود شما جزو دست افرادی باشید که در ...
تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و سبک های مقابله ای

برای شما هم پیش آمده که بی نظمی اطرافیانتان شما را کلافه کرده باشد و یا خودتان از اینکه همیشه فراموش می کنید وسایل شخصیتان را کجا گذاشته اید عصبانی شده اید؟ ممکن است دلیل این رفتارها را مشغله فکری ...
ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

ریشه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

برای شما هم پیش آمده که احساس کنید نمی توانید احساسات خود مانند خنده و گریه را کنترل کرده و یا خویشتن داری ندارید؟ و یا در امور روزانه خود نظم کافی نداشته و از این جهت همواره به مشکل ...
نشانه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

نشانه های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

بی انضباطی و نداشتن شخصیتی خویشتن دار باعث می شود که در زندگی فرد دچار دردسرهای زیادی شده و نتواند صبر و تحمل کافی در به نتیجه رساندن موضوعات زندگی خود داشته باشد. 
معرفی تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

معرفی تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

وقتی نتوانیم هیجانات خود را نگه داریم معمولا به مشکل بر می خوریم و ممکن است پیش خود احساس ناخوشایندی را تجربه کنیم. خویشتن داری یکی از ویژگی های مهم در هر بزرگسال سالم بوده که عدم کنترل آن در ...
مثال-های-تله-خویشتن-داری-و-خود-انضباطی-ناکافی-min

مثال های تله خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی

شاید تا حالا شده با افرادی برخورد کرده اید که نظافت شخصی را رعایت نکرده و بطور کلی افراد بی انضباطی می باشند. یا افرادی که کنترلی بر هیجانات خود نداشته و احساسات خود را بصورت افراطی بروز می دهند. ...