0
لیست مطالب
نقش طرحواره نقص و شرم در اعتیاد

نقش طرحواره نقص و شرم در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
طرحواره نقص و شرم

طرحواره نقص و شرم

داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس پایین یکی از مشکلاتی می باشد که خیلی از افراد با آن روبرو شده و برای بهتر شدن آن تلاش می کنند. اما ریشه این موضوع از کجا می باشد؟ طرحواره بی ارزشی ...
مثال های تله بی ارزشی

مثال های تله نقص و شرم

چرا ما خیلی وقتها از انتقاد هراس داشته و با آن بهم میریزیم؟ یا هر نوع رفتاری را دلیل بی ارزشی و دوست نداشتنی بودن خود می دانیم؟ ذهن ما برداشت های اشتباهی از صحبت های دیگران داشته و دچار ...
معرفی تله بی ارزشی

معرفی تله نقص و شرم

تا حالا شده احساس بی ارزشی کنید و یا فکر کنید به قدر کافی خوب نبوده و از این بابت خودتان را سرزنش کنید؟ ممکن است مدام خودمان را با افراد دیگر مقایسه کرده و بیشتر در این احساس بد ...
ریشه های تله بی ارزشی

ریشه های تله نقص و شرم

برای شما هم پیش آمده که با افرادی برخورد داشته باشید که با وجود داشتن استعدادها و توانایی های زیاد ولی عزت نفس پایینی دارند؟ این افراد ممکن است حتی با کوچکترین انتقادی بهم ریخته و بسیار ناراحت شوند. اگر ...
تله بی ارزشی و سبک های مقابله ای

تله نقص و شرم و سبک های مقابله ای

آیا شما احساس بی ارزشی داشته و خیلی وقتها حس می کنید عزت نفس پایینی دارید؟ یا خود را لایق هرگونه رفتاری دانسته و در حق خود کم لطفی دارید؟ اگر با این نوع احساسات درگیر می باشید با ما ...
نشانه های تله بی ارزشی

نشانه های تله نقص و شرم

باور شما این بوده که به قدر کافی خوب نیستید و خودتان را لایق بهترین ها نمی دانید؟ ممکن است به دلیل همین حس فرصت های خوب زندگی خود را از دست داده و گرفتار حس بی ارزشی شده اید. ...