0
لیست مطالب
معرفی تله شکست

معرفی تله شکست

شاید برای ما پیش آمده که احساس کنیم در هیچ کاری موفق نیستیم و یا وقتی وارد یک شغل و مهارت جدید می شویم به دنبال نتیجه مطلوب بوده و در صورت نگرفتن نتیجه دلخواه در مدت زمان کم، سریع ...
تله شکست و سبک های مقابله ای

تله شکست و سبک های مقابله ای

ممکن است با وجود داشتن استعدادهای زیاد در زندگیمان، دارای شغل ثابت نبوده و یا در موفقیت ها و رسیدن به اهدافمان خیلی عجول می باشیم. اگر دارای این نوع رفتارها بوده و به اصطلاح کارها را نیمه کاره رها ...
ریشه های تله شکست

ریشه های تله شکست

برای شما هم این حس پیش آمده که هرچه تلاش می کنید نمی توانید به نتیجه دلخواه خود برسید و از بدست آوردن شغل و حرفه مورد نظرتان ناامید می شوید؟ یا اصلا نمی دانید در زندگی به دنبال چه ...
نشانه-های-تله-شکست-min

نشانه های تله شکست

برای شما هم پیش آمده که نمی دانید در زندگی چه استعدادی داشته و به این باور رسیده باشید که هرچه تلاش کنید به نتیجه ای نمی رسید؟ ممکن است اگر کاری به خوبی پیش برود احساس کنید یک جای ...