0
لیست مطالب
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۱)

یکی از باورهای غلط در مورد ازدواج این است که هیجان ازدواج همیشه باید در اوج و بالا باشد، در صورتیکه تحقیقات نشان می دهد این هیجانات بین 2 تا 5 سال اول زندگی کم شده و به روزمرگی تبدیل ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۲)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۲)

اصلاح باورهای غیر منطقی ما در مورد ازدواج و زندگی باعث ایجاد احساس بهتر در رابطه عاطفی ما در روابط زناشویی می شود. در این سری ویدیوها به بررسی این موضوع پرداخته و در این بخش با کمک یک تکنیک ...
تکنیک پنج ساعت جادویی – همراهی در ابتدای صبح

تکنیک پنج ساعت جادویی – همراهی در ابتدای صبح

در تکنیک 5 ساعت جادویی این موضوع آموزش داده می شود که زوجین موفق دو دقیقه ابتدای صبح امور روزمره را به همدیگر بازگو کرده و با هم همراهی دارند. خیلی از مشکلات و دلخوری ها به دلیل در جریان ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۳)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۳)

چه کاری می توانیم در جلوگیری از سردی و افسردگی در روابط انجام دهیم؟ اولین قدم تغییر در باورهای غلط و اشتباه در زندگی زناشویی می باشد. ایجاد زمان طلایی در کنار هم بودن یکی از تکنیک های مهم و ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۴)

کانال های عاطفی افراد با یکدیگر متفاوت بوده که شناخت این موضوع می تواند نقش مهمی را در تامین نیازهای همدیگر داشته باشد. در این ویدیو به توضیح 5 زبان عشق می پردازیم که هر کدام از این زبان ها ...
عیب از توقع نیست مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ماست

عیب از توقع نیست مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ماست

سطح توقع هرچه بالاتر باشد به موفقیت های بیشتر ختم می شود و این به دلیل عیب از میزان سطح توقع نبوده و مشکل از بی مهارتی و نا آگاهی ما می باشد. دو روان سالم یاد می گیرند که ...
چگونه از همسر خود تشکر کنیم؟

چگونه از همسر خود تشکر کنیم؟

تشکر و تحسین کردن بین زن و مرد متفاوت بوده و شناخت مدل های آن باعث حس بهتری در افراد می شود. بطور مثال مرد ها نتیجه گرا بوده و حمایت و تکیه گاهی برایش مهمتر است در نتیجه تحسین ...
کاربرگ دریافت عاطفی

کاربرگ دریافت عاطفی

روشی نوین برای ارتباط نزدیک تر و شناخت زوجین از ویژگی های ذهنی طرفین، استفاده از کاربرگی جهت مواردی که سبب حس خوب در رابطه ما شده است می باشد. این لیست شامل دریافت های عاطفی هر کدام از زوجین ...
پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۵)

پیشگیری از احساس روزمرگی و سردی عاطفی در روابط زوجین(۵)

ایجاد تعادل بین زوجیت و فردیت یکی از موارد مهم در زندگی زناشویی می باشد که خیلی از وقت ها همین یکی شدن ها سبب شده که فرد نتواند علایق فردی خود را دنبال کرده و در نهایت احساس افسردگی ...
1 2