دوره تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران – ۴۹ تکنیک

تصویر شاخص

عنوان : طرحواره درمانی ویژه متخصصان همراه با ۴۹ تکنیک درمانی

 

توضیحات:

امروزه استفاده از تکنیک های عملی تاثیر بسزایی را در اتاق مشاوره و درمان فردی برعهده داشته و مراجعه کننده می تواند با کمک این روش درمانی بصورت ملموس تر و قابل فهم تری با مسائل و مشکلات خود روبرو شده و راه حل آن را پیدا نماید. از این رو امروزه استفاده از تکنیک های مختلف در حوزه روانشناسی بسیار مطرح بوده و در مبحث طرحواره درمانی نیز تکنیک های مختلفی برای هر کدام از طرحواره ها در نظر گرفته شده است.

از آنجاییکه این تکنیک ها برای هر طرحواره مختلف و گاهی برای چندین طرحواره از یک تکنیک میتوان استفاده کرد، ما را بر این داشت تا در مبحثی جداگانه به بررسی جامع این تکنیک ها پرداخته و در قالب ۴۹ تکنیک در طرحواره درمانی آن را ارائه دهیم. این تکنیک ها مربوط به کلیه ۱۸ طرحواره می باشد که با کمک مثال های مختلفی بیان شده تا بتواند ابزار کارآمدی برای روانشناس های این حوزه در اتاق درمان بوده و ابزاره موثری واقع شود. همچنین در این بخش به بررسی تکنیک های مربوط به ذهنیت ها نیز اشاره شده و بطور جامع به این موضوع نیز پرداخته می شود.

در بخشی از این فایل تصویری به مسیر پروتکل درمانی می پردازیم که بصورت چارتی طبقه بندی شده می توانید این سیر را مشاهده کرده تا در هنگام برخورد با مراجعه کننده خود بتوانید نقشه ذهنی بهتری از روند درمان به همراه داشته باشید. در این ویدیو به بررسی تست طرحواره و نحوه ارزیابی آن نیز پرداخته می شود و سپس به آشنایی همه طرحواره ها می پردازیم که شناخت بهتر و جامع تری از هر کدام از این طرحواره ها را با کمک مثال های مختلف و بررسی ریشه ها، نشانه ها، سبک های مقابله ای و عوامل خطر هر کدام آموزش خواهیم داد. از آنجاییکه روش های عملی در حوزه روانشناسی می تواند بازدهی بهتر و موثرتری بر روان فرد گذاشته و تغییری موثر در روند درمان آن ایجاد نماید، وجود تکنیک های طرحواره درمانی می تواند نقشی ملموس و با کیفیت تری را در روند درمانی گذاشته و اسباب رضایت مراجعه کننده و مشاور را در طول پروسه درمان فراهم نماید.

 

سرفصل‌ها:

سرفصلدر جلسه اول به توضیح جامعی از مباحث طرحواره و تعریف آن پرداخته و نگاه اجمالی به نیاز یادگیری تکنیک ها در طرحواره می پردازیم و هر کدام از طرحواره ها را در حوزه های مختلف بررسی می کنیم.

سرفصلدر جلسه دوم طرحواره رهاشدگی را بررسی کرده که یکی از طرحواره های غیر شرطی می باشد که این طرحواره و تکنیک های مربوط به آن را بررسی می کنیم.

سرفصلدر جلسه سوم ابتدا به بررسی تست طرحواره ها پرداخته و  چرخه های طرحواره های مرتبط به هم را آموزش داده و تکنیک های مربوط به آن را مشخص می کنیم و سپس به طرحواره محرومیت هیجانی پرداخته که یکی از طرحواره های مهم و ریشه ای می باشد که نقش مهمی را در احساس دوست نداشتنی بودن ما داشته و ریشه ها، نشانه ها و سبک های مقابله ای آن را آموزش داده و به بررسی تکنیک های این طرحواره می پردازیم.

سرفصلدر جلسه چهارم ابتدا طرحواره نقص و شرم یا همان بی ارزشی را مورد بررسی قرار داده که نقش اصلی و ریشه ای در اعتماد به نفس و عزت نفس ما ایفا می کند و تکنیک های مربوط به این طرحواره را آموزش می دهیم و سپس طرحواره بی اعتمادی و بد رفتاری را مطرح کرده که یکی از طرحواره های مهم در زمینه میزان اعتماد ما به افراد داشته و از طرحواره های غیر شرطی می باشد که در چند طرحواره دیگر نیز اثرگذار بوده و در نهایت تکنیک های مربوط به آن را بصورت جامع آموزش می دهیم.

سرفصلدر جلسه پنجم مسیر پروتکل درمانی را بررسی می کنیم که ابتدا مراجع را چگونه ارزیابی کرده و دوره درمان را به چه صورت پیش می بریم و سپس به سراغ طرحواره های شرطی می رویم که اولین طرحواره انزوای اجتماعی بوده که تنها تله ای است که در سنین ۱۱ تا ۱۸ سالگی در افراد شکل می گیرد و به دوران نوجوانی ما مربوط می شود و تکنیک مربوط به آن را یاد می گیریم.

سرفصلدر جلسه ششم طرحواره شکست را بررسی کرده که نقش مهمی در عدم موفقیت های ما دارد و با چند تکنیک موثر به درمان آن می پردازیم و با کمک رول پلی توسط یکی از همکاران، تکنیک ها را به شکل عملی بررسی می کنیم.

سرفصلدر جلسه هفتم به سراغ چند تکنیک ها و بررسی آنها پرداخته و طرحواره اطاعت را آموزش می دهیم که شخص همواره بله گو بوده و در طرحواره دیگری که از خود گذشتگی بیش از حد ما در مقابل دیگران باعث شده تا دست به فداکاری های زیاد در ما شود، پرداخته که نام این طرحواره ایثار یا از خود گذشتگی می باشد.

سرفصلدر جلسه هشتم به بررسی چند تکنیک دیگر از مجموعه ۴۹ تکنیک در طرحواره ها پرداخته و سپس به سراغ طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه رفته که علت دیده شدن و تایید گرفتن هایمان را متوجه می شویم.

سرفصلدر جلسه نهم چند تکنیک دیگر را از مجموعه تکنیک ها آموزش داده می شود که برای طرحواره هایی که تا به حال آموزش داده ایم موثر می باشد و در طرحواره منفی گرایی و بدبینی به بررسی نوع دیدگاه منفی در مورد موضوعات پرداخته و تکنیک های مربوط به آن را آموزش می دهیم.

سرفصلدر جلسه دهم چند تکنیک دیگر را آموزش داده و با کمک رول پلی آنها را یاد می گیریم و در طرحواره بعدی به بازداری هیجانی پرداخته که علت خودداری احساس و هیجاناتمان را در موضوعات مختلف پیدا می کنیم و چند تکنیک را بررسی می کنیم.

سرفصلدر جلسه یازدهم طرحواره معیارهای سرسختانه/ عیب جویی را بررسی کرده که منجر به کمال گرایی ما می شود و  و در طرحواره تنبیه به بررسی علت شکل گیری این اعتقاد در ذهنمان پرداخته “که هر اشتباهی تاوانی دارد” و در پایان جلسه تکنیک های آن را آموزش می دهیم.

سرفصلدر جلسه دوازدهم طرحواره استحقاق یا بزرگمنشی را بررسی کرده که باعث طرز فکر برتر بودن در افراد شده و تکنیک های مربوط به آن و پروتکل درمانی این نوع طرحواره را بررسی می کنیم.

سرفصلدر جلسه سیزدهم طرحواره خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی را بررسی کرده که منجر به نظم و تحمل نداشتن ما در زندگی می شود و تکنیک های مربوط به آن را آموزش می دهیم.

سرفصلدر جلسه چهاردهم و پانزدهم ذهنیت های مختلف را بررسی می کنیم و با هر کدام از آنها آشنا می شویم و کار با فلش کارت های ذهنیت ها را آموزش می دهیم و در پایان جلسه پانزدهم به بررسی تکنیک های مربوط به ذهنیت ها می پردازیم.

سرفصلدر جلسه شانزدهم با کمک پروتکل درمانی و در کنار آن رول پلی به بررسی تکنیک های درمانی می پردازیم.

 

مخاطب دوره:

این دوره برای روانشناسان، مشاوران و فعالان در این حوزه مناسب است.

مزایا:

نظر به اینکه این محصول از کلاس‌های آنلاین ضبط شده، شما هم زمان تصویر استاد، پاور پوینت و محتوای تخته را در اختیار دارد.

تمام دو ساعت آموزشی، مفید بوده و شاهد بحث‌های حاشیه ای که معمولا در کلاس‌های حضوری پیش می‌آید، نیستیم.

شما این دوره را با کمترین هزینه ممکن و بصورت آنی می‌توانید دریافت و دانلود  کنید. همانگونه که می‌دانید هزینه یک دوره دو ساعتی در کلاس‌های حضوری یا آموزش محتوای آن در جلسات فردی، می‌تواند ۳ تا ۸ برابر این قیمت باشد.

ضمانت نامه:

چنانچه به هر دلیلی از این دوره رضایت کافی را نداشتید، می‌توانید با اعلام عدم رضایت خود، بدون نیاز به هیچ توضیحی وجه دوره به شما بازگردانده خواهد شد.

سایر پیشنهادات:

شما با مراجعه به قسمت دوره های رایگان می‌توانید به سایر محتواهای ما دسترسی پیدا کنید

همچنین با شرح نیازهای آموزشی خود برای پشتیبان سایت از طریق واتساپ ۰۹۱۹۱۵۱۴۳۲۰ می‌توانید مشاوره رایگان دریافت کنید.


تخفیف طلایی


چنانچه فاکتور خرید شما بیش از ۲۵۰ هزار تومان باشد با کد تخفیف

GIFT-15

علاوه بر تخفیف های قبلی ۱۵ درصد تخفیف بیشتر دریافت کنید.

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۲-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۲-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۲-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۳-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۳-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۳-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۴-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۴-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۴-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۵

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۶

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۵-۷

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۶-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۶-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۶-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۷-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۷-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۷-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۸-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۸-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۸-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۹-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۹-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۹-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۰-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۰-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۰-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۱-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۱-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۱-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۲-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۲-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۲-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۳-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۳-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۳-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۴-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۴-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۴-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۵-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۵-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۵-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۶-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۶-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک ۱۶-۳

فایل PDF طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران - ۴۹ تکنیک

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران – ۴۹ تکنیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

2,860,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 31
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 6 فروردین 1402تعداد بازدید: 1518
مدرس

مدیر سایت

قیمت دوره

2,860,000 تومان