دوره تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران

تصویر شاخص

شاید برای شما هم پیش آمده که در زندگی خود موارد عدم موفقیت زیادی را تجربه کرده اید که با نگاه کلی به آنها به این نتیجه رسیده اید که انگار همه آنها الگو های یکسانی داشته و فقط در موقعیت های مختلفی تکرار شده اند. در روانشناسی مبحثی عمیق و جالب به بررسی این الگوهای تکراری پرداخته که به آن طرحواره یا تله زندگی گفته می شود.

ما در اینجا قصد داریم تا با بررسی ۱۸ طرحواره که در ۵ گلوگاه و یا نقطه تصمیم گیری که شامل مواردی مانند ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، فرزند پروری و مهاجرت می باشد که در زندگی ما سهم اصلی را داشته و در بخش های دیگر زندگی نیز بر ما اثرگذار هستند، بپردازیم و شما را نسبت به بخش هایی که سبب آسیب به زندگی و روان شما می شود، آگاه کنیم. از آنجاییکه آگاهی و شناخت باعث شده تا بخش زیادی از این طرحواره ها تعدیل پیدا کرده و همچنین با کمک تکنیک های ارائه شده می توانید تاثیرات مهمی در زندگی و کیفیت آن ایجاد نمایید، پیشنهاد می کنیم که از این مبحث عمیق و تاثیرگذار استفاده نمایید.

تعریف طرحواره

تله ها یا طرحواره ها الگوهای هیجانی و شناختی می باشند که در ابتدای زندگی ما و در دوران کودکی در ما شکل گرفته و بر اساس واقعیت و تجارب ما در آن زمان بوده که در ذهن ناخودآگاه ما تثبیت شده است. طرحواره ها مانند یک موجود زنده برای بقای خود در طول زندگی ما همواره جاری بوده، که سبب خود آسیب رساندن می شوند.

در اینجا و با کمک بررسی هر کدام از این ۱۸ طرحواره قصد داریم که ابتدا با کمک تست طرحواره ها شما را نسبت به اینکه کدام یک از طرحواره ها را دارید، آگاه کرده و در هر طرحواره، نشانه های آن را بیان می کنیم و سپس سبک های مقابله یا همان روش های اجرایی طرحواره ها را بیان کرده که به سه شیوه مختلف می باشد و در آخر با بیان ریشه ها و علل شکل گیری طرحواره و همچنین علائم خطر آنها، بصورت عمقی تری علت ثبیت آن را در روان انسان بررسی می نماییم.

سرفصلدر بخش اول به توضیح جامعی از مباحث طرحواره پرداخته و با طرحواره رهاشدگی شروع به بررسی آن در وجود افراد کرده که جزو طرحواره های غیر شرطی می باشد و بدون نیاز به طرحواره دیگر در فرد شکل گرفته و ممکن است عامل ایجاد طرحواره های دیگر نیز شود و با یک تکنیک کاربردی ریشه آن را در دوران کودکی بررسی می کنیم.

سرفصلدر بخش دوم طرحواره محرومیت هیجانی را بررسی کرده که یکی دیگر از طرحواره های غیر شرطی بوده و در سبک های مقابله ای آن متوجه نقش آن در دیگر طرحواره ها می شوید.

سرفصلدر بخش سوم طرحواره نقص و شرم یا همان بی ارزشی را مورد بررسی قرار داده که نقش اصلی و ریشه ای در اعتماد به نفس و عزت نفس ما ایفا می کند.

سرفصلدر بخش چهارم طرحواره بی اعتمادی و بد رفتاری را مطرح کرده که یکی از طرحواره های مهم در زمینه میزان اعتماد ما به افراد داشته و از طرحواره های غیر شرطی می باشد که در چند طرحواره دیگر نیز اثرگذار است.

سرفصلدر بخش پنجم به سراغ طرحواره های شرطی می رویم که اولین طرحواره انزوای اجتماعی بوده که تنها تله ای است که در سنین ۱۱ تا ۱۸ سالگی در افراد شکل می گیرد و به دوران نوجوانی ما مربوط می شود.

سرفصلدر بخش ششم طرحواره وابستگی/بی کفایتی را بررسی می کنیم که نقش مهمی در میزان استقلال افراد در زندگیشان دارد. همچنین به سراغ طرحواره گرفتار و خویشتن تحول نیافته رفته که در آن علت وابستگی هایمان به خانواده و افراد نزدیک را پی می بریم.

سرفصلدر بخش هفتم به سراغ دو طرحواره مهم دیگر رفته که اولی آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری بوده و در آن علت ترس هایمان را نسبت به خطر، ضرر و بیماری پیدا کرده و سپس طرحواره شکست را بررسی کرده و با چند تکنیک موثر به درمان آن می پردازیم.

سرفصلدر بخش هشتم دو طرحواره ای که سبب اطاعت و از خود گذشتگی بیش از حد ما در مقابل دیگران می شود را بررسی کرده که یکی به نام ایثار بوده و در آن دست به فداکاری های زیاد برای دیگران می زنیم و در طرحواره اطاعت همواره بله گو بوده که با کمک چند تکنیک کاربردی این دو طرحواره را بررسی می کنیم.

سرفصلدر بخش نهم خلاصه ای از ۴۹ تکنیک درمانی را بررسی کرده و سپس به سراغ طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه رفته که علت دیده شدن و تایید گرفتن هایمان را فهمیده و در طرحواره منفی گرایی و بدبینی به بررسی نوع دیدگاه منفی در مورد موضوعات پرداخته و در طرحواره آخر این جلسه که بازداری هیجانی می باشد، علت خودداری احساس و هیجاناتمان را در موضوعات مختلف پیدا می کنیم.

سرفصلدر بخش دهم طرحواره معیارهای سرسختانه/ عیب جویی را بررسی کرده که منجر به کمال گرایی ما می شود و در طرحواره تنبیه به بررسی علت شکل گیری این اعتقاد در ذهنمان پرداخته “که هر اشتباهی تاوانی دارد”.

سرفصلدر بخش یازدهم طرحواره استحقاق یا بزرگمنشی را بررسی کرده که باعث طرز فکر برتر بودن در افراد شده و در نهایت طرحواره خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی را بررسی کرده که منجر به نظم و تحمل نداشتن ما در زندگی می شود.

سرفصلدر بخش دوازدهم مسیر پروتکل درمانی در طرحواره را بررسی کرده و به چند تکنیک درمانی می پردازیم و با ذهنیت های مختلف آشنا می شویم.

سرفصلدر بخش سیزدهم که بخش آخر می باشد با کمک فلش کارت های طرحواره درمانی تکنیک های آموزشی طرحواره ها را یاد گرفته و با کمک رول پلی یا همان ایجاد نقش به تفهیم بهتر مفاهیم درمانی می پردازیم.

 


تخفیف طلایی


چنانچه فاکتور خرید شما بیش از ۲۵۰ هزار تومان باشد با کد تخفیف

GIFT-15

علاوه بر تخفیف های قبلی ۱۵ درصد تخفیف بیشتر دریافت کنید.

فایل زیپ طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 1-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 1-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 1-3

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 1-4

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 2-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 2-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 2-3

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 3-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 3-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 3-3

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 3-4

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 3-5

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 4-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 4-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 5-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 5-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 5-3

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 5-4

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 6-1

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران 6-2

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۷-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۷-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۷-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۷-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۸-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۸-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۸-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۸-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۹-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۹-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۹-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۹-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۰-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۰-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۰-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۰-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۱-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۱-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۱-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۱-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۲-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۲-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۲-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۲-۴

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۳-۱

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۳-۲

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۳-۳

فایل تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۳-۴

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تصویری طرحواره درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

980,000 تومان 780,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 4
تاریخ انتشار: 22 نوامبر 2020آخرین بروزرسانی: 14 فوریه 2021تعداد بازدید: 361
مدرس

مدیر سایت

قیمت دوره

980,000 تومان 780,000 تومان